Promocja!

Spotkania międzykulturowe Japonia w świecie (do XX wieku) e-book

9,00 

Kategoria:

Opis

Redakcja naukowa Ewa Pałasz-Rutkowska

Historia świata to historia ciągłych kontaktów międzykulturowych. Rodzaj tych kontaktów – wojny lub pokojowa wymiana dóbr kultury – ich częstotliwość i długotrwałość można uznać za podstawowe przyczyny kształtowania się zarówno własnej tożsamości narodowej, jak i stosunku do odmiennej kultury. Dotyczy to także Japonii.

Dlaczego położona na wyspach Japonia rozpoczynała kontakty z innymi kulturami i jak one przebiegały? Jak i dlaczego właśnie tak Japończycy reagowali na spotkania międzykulturowe? Jakie to niosło za sobą skutki dla Japonii? Czy „obce” kultury wpłynęły na kształtowanie świadomości własnej odrębności, na definiowanie tożsamości narodowej Japończyków? Czy kontakty z „obcym” wywoływały chęć obrony własnego porządku politycznego, społecznego, moralnego? Czy też były alternatywą dla nieakceptowanych elementów własnej kultury? A może stały się źródłem nowych wartości kulturowych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w monografii zbiorowej pod redakcją Ewy Pałasz-Rutkowskiej.

SPIS TREŚCI:

EWA PAŁASZ-RUTKOWSKA Spotkania międzykulturowe Japonii – wprowadzenie s. 9

EWA PAŁASZ-RUTKOWSKA Japonia od początku państwowości do XX wieku s.13

EWA PAŁASZ-RUTKOWSKA Od Korei i Chin po Europę i Amerykę. Polityka zagraniczna i podróże zamorskie Japończyków s.26

PAWEŁ BŁASIAK Wakō, piraci japońscy (XIII–XVII wiek) s.81

JĘDRZEJ GREŃ Wyprawa czterech młodzieńców – Alessandro Valignano i pierwsza  japońska misja do Europy (1582–1590) s.111

MIKOŁAJ SZUBERT Wpływ różnic kulturowych na przebieg misji Hasekury Tsunenagi  do Europy i Ameryki Północnej (1613–1620) s.130

MARTA MARCZAK Pierwsza oficjalna misja dyplomatyczna z Japonii do Stanów Zjednoczonych Ameryki (1860) s.152

ALEKSANDRA JAROŚKIEWICZ, EWA PAŁASZ-RUTKOWSKA Pierwsza oficjalna misja dyplomatyczna z Japonii do Europy (1862) s.177

AGATA JASTRZĘBSKA Mori Arinori – miłośnik Zachodu. Podróże i misje w Europie  i Azji (1865–1884) s.201

ELŻBIETA NOWOSIELSKA Sada Yakko – egzotyczna ciekawostka czy trwała inspiracja  dla polskiego teatru? s.226