Ikebana: dzieje, myśl, percepcja – redakcja naukowa Małgorzata Dutka sprzedaż wysyłkowa

70,00 

Kategorie: , ,

Opis

Sprzedaż wysyłkowa książek cena:  58 zł  za książkę plus 12 zł koszty wysyłki. Prosze zamawiać mailem podając adres wysyłki.

Prosimy o zapłatę na numer konta:    mBank  68 1140 2004 0000 3502 7680 8570

Spis treści

Wprowadzenie………………………………………………………………………………………………………………11
Rozdział 1……………………………………………………………………………………………. Małgorzata Dutka
ZARYS DZIEJÓW IKEBANY ……………………………………………………………………………………..15
1.1. Geneza ikebany………………………………………………………………………………………………………18
1.1.1. Źródła ikebany a religie Japonii…………………………………………………………………………….. 19
1.1.2. Kwiaty w starożytnej przestrzeni świeckiej …………………………………………………………… 24
1.1.3. Dekoracje kwiatowe do XIV wieku……………………………………………………………………….. 26
1.2. Początki sztuki kompozycji – powstanie stylu tatehana …………………………………………….29
1.2.1. Proces laicyzacji kompozycji kwiatowych …………………………………………………………….. 30
1.2.2. Pierwsi mistrzowie ikebany…………………………………………………………………………………… 33
1.3. Rozwój stylu tatehana i przekazy kadensho………………………………………………………………..36
1.3.1. Wczesne przekazy o kwiatach……………………………………………………………………………….. 37
1.3.2. Ustny przekaz Sennō……………………………………………………………………………………………. 39
1.3.3. Inne przekazy o kwiatach z XVI wieku…………………………………………………………………. 42
1.3.4. Kwiaty i herbata…………………………………………………………………………………………………… 43
1.3.5. Działalność Ikenobō Senkō I………………………………………………………………………………… 45
1.4. Twórczość Ikenobō Senkō II i upowszechnienie stylu rikka ……………………………………..47
1.4.1. Działalność uczniów Senkō II………………………………………………………………………………. 48
1.4.2. Popularyzacja rikka………………………………………………………………………………………………. 52
1.4.3. Schyłek mody na rikka………………………………………………………………………………………….. 58
1.5. Nowe koncepcje kompozycji …………………………………………………………………………………..59
1.5.1. Traktaty o kwiatach………………………………………………………………………………………………. 59
1.5.2. Nowe nurty stylów kompozycji…………………………………………………………………………….. 61
1.5.3. Moda oraz krytyka i satyra na seika……………………………………………………………………….. 64
1.5.4. Wpływy chińskie i bunjin ike…………………………………………………………………………………. 67
1.5.5. Powstanie kanonu seika………………………………………………………………………………………… 68
1.5.6. Ikebana jako kultura codzienna……………………………………………………………………………. 70
1.6. Ikebana w nowym systemie państwowym…………………………………………………………………72
1.6.1. Ikebana w oczach obcokrajowców………………………………………………………………………… 73
1.6.2. Ikebana jako przedmiot badań naukowych……………………………………………………………. 78
6 Ikebana – dzieje, myśl, percepcja
1.6.3. Nowe style kompozycji ………………………………………………………………………………………… 80
1.6.4. Dziennikarstwo i wydawnictwa oświatowe o ikebanie…………………………………………… 82
1.6.5. Ruch stylu wolnego………………………………………………………………………………………………. 84
1.6.6. Popularyzacja ikebany w Japonii i za granicą………………………………………………………… 86
1.7. U progu współczesności ………………………………………………………………………………………….88
1.7.1. Kultura dla mas, modernizm i studia nad klasyką…………………………………………………. 89
1.7.2. Ikebana popularyzowana przez cudzoziemców ……………………………………………………. 91
1.7.3. Japońska promocja ikebany za granicą………………………………………………………………….. 94
1.7.4. Ikebana w czasach wojny……………………………………………………………………………………… 98
1.8. Okres powojenny…………………………………………………………………………………………………..102
1.8.1. Od ikebany awangardowej do ikebany domowej………………………………………………….. 102
1.8.2. Zainteresowanie ikebaną w Japonii i za granicą…………………………………………………… 104
1.8.3. Tendencje artystyczne, wydawnicze i naukowe……………………………………………………. 106
1.8.4. Ikebana XXI wieku……………………………………………………………………………………………. 109
Podsumowanie ……………………………………………………………………………………………………………112
Rozdział 2…………………………………………………………………………………………………… Inoue Osamu
PODSTAWY MYŚLI KADŌ………………………………………………………………………………………..115
2.1. Teoria shusshō…………………………………………………………………………………………………………115
2.1.1. Idee miniaturyzacji krajobrazu…………………………………………………………………………… 115
2.1.2. Idee shasei (odtworzenia postaci)…………………………………………………………………………. 128
2.1.3. Idea korekty……………………………………………………………………………………………………….. 138
2.2. Teoria formy kompozycji……………………………………………………………………………………….147
2.2.1. Idea shin (głównego elementu)……………………………………………………………………………. 147
2.2.2. Filozofia dōgu…………………………………………………………………………………………………….. 151
2.2.3. Idea sansai …………………………………………………………………………………………………………. 155
2.3. Teoria szkolenia…………………………………………………………………………………………………….159
2.3.1. Idee keiko (ćwiczeń)……………………………………………………………………………………………. 159
2.3.2 Idee inwencji………………………………………………………………………………………………………. 172
Podsumowanie…………………………………………………………………………………………………………….183
Rozdział 3…………………………………………………………………………………………….Kobayashi Yoshiho
IKEBANA DOMENĄ KOBIET?………………………………………………………………………………..191
3.1. Geneza męskich umiejętności………………………………………………………………………………..191
3.1.1. Przekazy o kwiatach i keiko ………………………………………………………………………………… 191
3.1.2. Keiko i zasady kokoroe wśród bushi ……………………………………………………………………… 193
3.1.3. Etykieta a ikebana………………………………………………………………………………………………. 197
3.1.4. Popularyzacja wśród mieszczan………………………………………………………………………….. 199
3.1.5. Wychowanie chłopców i ich umiejętności……………………………………………………………. 203
Spis treści 7
3.2. Czego mogą uczyć się kobiety………………………………………………………………………………..205
3.2.1. Kwiaty w życiu codziennym……………………………………………………………………………….. 205
3.2.2. Czym mogą zajmować się kobiety………………………………………………………………………. 207
3.2.3. Kurtyzana układająca kwiaty………………………………………………………………………………. 209
3.2.4. Trend zwany yūgei …………………………………………………………………………………………….. 212
3.3. Zakres umiejętności kobiet…………………………………………………………………………………….213
3.3.1. Umiejętności kobiet z klasy buke…………………………………………………………………………. 213
3.3.2. Mieszczańskie spotkania przy ikebanie ………………………………………………………………. 215
3.3.3. Miejskie dziewczęta na służbie……………………………………………………………………………. 218
3.3.4. Wiedza ogólna kobiet z ludu………………………………………………………………………………. 222
3.4. Kształtowanie się roli kobiet…………………………………………………………………………………..225
3.4.1. Cywilizacja i oświecenie a umiejętności mężczyzn i kobiet………………………………….. 225
3.4.2. Ewolucja tekstu Onna daigaku…………………………………………………………………………….. 226
3.4.3. Szkoły dla dziewcząt………………………………………………………………………………………….. 228
3.4.4. Żeńskie szkoły chrześcijańskie…………………………………………………………………………….. 231
3.5. Kobiety a ikebana jako „kultura japońska”……………………………………………………………..233
3.5.1. Międzynarodowe wystawy przemysłowe……………………………………………………………… 233
3.5.2. Pamiętniki Klary Whitney………………………………………………………………………………….. 235
3.5.3. Relacje Isabelli Bird z podróży po Japonii……………………………………………………………. 238
3.5.4. Aspekt płci w dziełach Josiaha Condera………………………………………………………………. 240
3.6. Ikebana przedwojenna a kobiety ……………………………………………………………………………241
3.6.1. Wpływ mediów………………………………………………………………………………………………….. 241
3.6.2. Kolonie i japońscy imigranci………………………………………………………………………………. 245
3.6.3. Wspomnienia pani Herrigel………………………………………………………………………………… 247
3.7. Powojenna ikebana a gender………………………………………………………………………………….249
3.7.1. Internacjonalizacja ikebany………………………………………………………………………………… 249
3.7.2. „Praktyki panien młodych”…………………………………………………………………………………. 251
3.7.3. Przemiany w mediach………………………………………………………………………………………… 253
3.7.4. Powojenne Tajwan i Korea…………………………………………………………………………………. 254
Rozdział 4……………………………………………………………………………………………….Yoshikawa Junko
RECEPCJA IKEBANY W KRAJACH ZACHODU……………………………………………………..258
4.1. Ikebana opisana przez podróżników………………………………………………………………………260
4.1.1. Misjonarze chrześcijańscy a ikebana……………………………………………………………………. 260
4.1.2. Raport Takano Chōeia o ikebanie……………………………………………………………………….. 262
4.1.3. Wizja Japończyków jako miłośników kwiatów…………………………………………………….. 265
4.2. Wyobrażenie ikebany ukształtowane przez materiały wizualne……………………………….267
4.2.1. Wystawy światowe a ikebana………………………………………………………………………………. 267
4.2.2. Import drzeworytów ukiyoe przedstawiających ikebanę……………………………………….. 269
4.2.3. Ikebana przedstawiona w książkach na temat Japonii………………………………………….. 274
8 Ikebana – dzieje, myśl, percepcja
4.3. Upowszechnienie wyobrażenia ikebany w okresie japonizmu…………………………………278
4.3.1. Kwiaty w wazonie ze Wschodu…………………………………………………………………………… 279
4.3.2. Prostota i piękno linii………………………………………………………………………………………….. 283
4.3.3. Ikebana jako element wizji Japonii …………………………………………………………………….. 289
4.4. Opisy zasad i techniki ikebany……………………………………………………………………………….295
4.4.1. Opis ikebany przez Condera……………………………………………………………………………….. 295
4.4.2. Ikebana a malarze odwiedzający Japonię…………………………………………………………….. 298
4.4.3. Opracowania o ikebanie z czasów Condera…………………………………………………………. 305
4.5. Ikebana w praktyce………………………………………………………………………………………………..307
4.5.1. Zastosowanie ikebany w aranżacji kwiatów…………………………………………………………. 307
4.5.2. Nauka ikebany jako takiej…………………………………………………………………………………… 311
Podsumowanie…………………………………………………………………………………………………………….314
Bibliografia………………………………………………………………………………………………………………….316
Wykaz ilustracji……………………………………………………………………………………………………………335
Chronologia ważniejszych wydarzeń……………………………………………………………………………339
Wybrane terminy i nazwy własne………………………………………………………………………………….350
Indeks osób………………………………………………………………………………………………………………….359
Noty o autorach……………………………………………………………………………………………………………369