Regulamin

Wydawnictwo i księgarnia internetowa

 

 

Polityka prywatności, regulamin sprzedaży  oraz świadczenia usług dodatkowych

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności Wydawnictwa Japonica prowadzonego  przez Polską Fundację Japonistyczną zwanego dalej „Wydawnictwo-Japonica.pl”

Podanie danych osobowych niezbędnych do dokonania zakupu w naszym wydawnictwie, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie, na jaki wyraziłeś zgodę. Nie podanie nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwi realizację Twojego zamówienia.

Pragniemy podkreślić, że w każdej chwili masz prawo zlecić nam aktualizację lub zażądać całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.

Wydawnictwo-Japonica.pl przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Stale dbamy, aby powierzone nam dane były należycie zabezpieczone.

I. Kto jest administratorem danych osobowych Wydawnictwa-Japonica.pl?

Administratorem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym w Wydawnictwie-Japonica.pl (dalej Administrator), jest:

Polska Fundacja Japonistyczna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS za nr. 0000085604, NIP: 525-100-81-25, Regon: 010522587,

adres: Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,

adres e-mail: wydawnictwo-japonica@pl,

telefon kontaktowy +48 22 826 34 57 (opłata za połączenie wg stawek operatora).

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył w Wydawnictwie-Japonica.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

System IT Wydawnictwa-Japonica.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych a dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby, które zostały przeszkolone zgodnie z polityką zabezpieczania danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Administrator dopełnił przewidzianych prawem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

III. Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia?

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Wydawnictwie-Japonica.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może zażądać poprawienia lub uzupełnienia swoich danych.

W trakcie rejestracji prosimy o:
1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży.;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki w razie zakupu egzemplarza papierowego;
3. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z Wydawnictwa-Japonica.pl ;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz, w wyjątkowych sytuacjach, do komunikacji ze sklepem.

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez Wydawnictwo-Japonica.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1.imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży.;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki w razie zakupu egzemplarza papierowego;
3. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z Wydawnictwa-Japonica.pl ;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz, w wyjątkowych sytuacjach, do komunikacji ze sklepem.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji;
  2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
  3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży (w przypadku osób fizycznych – PESEL).Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Wydawnictwo-Japonica.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
  1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
 2. Poczta Polska
  b. UPS
  c. GLS
  d. InPost
 3. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Wydawnictwo-Japonica.pl

Wydawnictwo-Japonica.pl współpracuje z PayU SA, operatorem serwisu payu.pl

Regulamin sprzedaży

ROZDZIAŁ I

 Podstawowe definicje

 1.  Administrator: Japonica Wydawnictwo prowadzone przez Polską Fundację Japonistyczną, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS za nr. 0000085604, NIP: 5251008125  Regon: 010522587,  Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, adres e-mail: wydawnictwo-japonica@pl, telefon kontaktowy (22 826 34 57) (opłata za połączenie wg stawek operatora).
 2. Klient: Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Księgarnia lub korzystająca z usług Księgarni.
 3. Indywidualna witryna zawierająca profil Klienta zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego zarejestrowany Klient może korzystać z Usług dodatkowych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Księgarnia. Księgarnia Internetowa Japonica prowadzona przez Administratora pod adresem wydawnictwo-japonica.pl, za pośrednictwem którego Administrator udostępnia na rzecz Klientów e-booki i audiobooki (w postaci plików cyfrowych lub elektronicznych) oraz świadczy inne usługi określone w niniejszym Regulaminie.
 5.  Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (w szczególności e-book, audiobook, aplikacje multimedialne) przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Księgarni) za pomocą Urządzenia Elektronicznego.
 6. Rodzaje plików:

E-book – książka w wersji elektronicznej, zapisana w formacie MOBI, EPUB lub PDF.

Audiobook – książka w wersji elektronicznej, zapisana jako plik dźwiękowy, w formacie MP3.

PDF – PDF (ang. Portable Document Format) – Format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Format ten ma sztywny podział na strony i nadaje się szczególnie do przeglądania publikacji na większych monitorach. Na czytnikach, tabletach i smartfonach mogą wystąpić problemy z powiększaniem i dzieleniem tekstu oraz poruszaniem się po publikacji.

EPUB – (skrót od electronic publication) Otwarty standard, oparty na języku XML, służący do publikowania elektronicznych książek (e-booków). Tworzone w nim książki nie mają sztywnego podziału na strony, dzięki temu powiększany tekst przelewa się na następne strony. Format ten nadaje się szczególnie do korzystania w czytnikach książek elektronicznych.

MOBI – Format zapisu ebook-ów. Książki w tym formacie można pobrać na urządzenie elektroniczne (np. e-czytnik, komputer osobisty) wyposażone w oprogramowanie pozwalające czytać pliki MOBI (np. MobiPocket Reader). MOBI stanowi otwarty format oparty na języku XHTML, dzięki czemu jego odczytywanie jest bardzo wygodne na urządzeniach mobilnych, w tym na jednym z najpopularniejszych e-czytników – Kindle.

 1. Sprzedaż Pliku. Odpłatne Udostępnienie Pliku przez Administratora na zamówienie Klienta realizowane za pośrednictwem Księgarni, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzenia Elektronicznego – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2.  Usługi dodatkowe. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Klientów zarejestrowanych w Serwisie (tj. posiadających Konto).
 3. Urządzenie Elektroniczne. Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, iPod, iPad, tablet).  WATERMARK – Znak wodny. System oznaczenia produktu zaszyfrowaną informacją o Kliencie, który zakupił produkt. Może być podstawą do identyfikacji Klienta, który rozpowszechni produkt w sposób niezgodny z prawem. Produkty z WATERMARK oznaczone są skrótem (WM) za nazwą formatu np. MOBI (WM) lub EPUB (WM).

 

 Rozdział  II

 Minimalne wymagania techniczne

1. Księgarnia prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Księgarnia zamieszcza na stronie wydawnictwo-japonica.pl

2. Klientem Księgarni może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane na stronie internetowej wydawnictwo-japonica. pl  przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

4. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient,  następujących minimalnych wymagań technicznych:

1)System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

   1. procesor: 1 GHz;  RAM: 1 GB pamięci RAM; Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca; Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768
   2. Sterowanie: klawiatura, mysz; Opcjonalnie: słuchawki
   3. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
   4. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)
 1. Sprzedaż Pliku może zostać skutecznie zrealizowane wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń Elektronicznych spełniających wyszczególnione poniżej wymagania techniczne.
 2. Dla produktów zapisanych w formatach ePUB i PDF:
 3. komputer klasy PC: zainstalowany system operacyjny Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 2 (zalecany Service Pack 3), Windows Vista® (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa) lub Windows® 7 (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa), z procesorem Intel® Pentium® 500 MHz, 128 MB pamięci RAM i monitorem o minimalnej rozdzielczości 800 x 600 pikseli.
 4. Na komputerze musi być dodatkowo zainstalowane oprogramowanie Adobe Digital Editions lub inne oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu MOBI, np. MobiPocket Reader, Calibre;
 5. komputer klasy MAC: procesor PowerPC®: zainstalowany system operacyjny Mac OS X v 10.4.10 lub v 10.5 z procesorem PowerPC® G4 lub G5 500 MHz, 128 MB pamięci operacyjnej RAM lub procesor Intel®: zainstalowany system operacyjny Mac OS X v 10.4.10, v 10.5 lub v 10.6 z procesorem 500 MHz, 128 MB pamięci operacyjnej RAM;
 6. czytnik książek elektronicznych współpracujący z technologią Adobe DRM;
 7. tablet lub smartphone z zainstalowanym systemem iOS lub Android i aplikacją współpracującą z technologią Adobe DRM np.: BlueFire Reader, Aldiko;
 8. dla produktów zapisanych w formacie Kindle (MOBI): czytnik książek elektronicznych Kindle

 

Rozdział III

Dokonywanie zakupów w Księgarni

 1. Do dokonywania zakupów w Księgarni konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta należy uruchomić stronę internetową: wydawnictwo-japonica.pl, wypełnić formularz, w tym podać adres email, określić hasło do konta i zaakceptować regulamin.
 2. Klient, przesyłając do Księgarni zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów z Księgarni. Wysłane przez Księgarnię potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. wyboru zamawianych towarów
 • wyboru sposobu płatności.
 1. płatności
 1. Ze względu na charakter produktów oferowanych w Księgarni wydawnictwo-japonica.pl Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu w wybranym formacie.
 2. Przy każdej książce elektronicznej znajduje się informacja opisująca licencję w zakresie możliwości lub braku możliwości drukowania i kopiowania książki elektronicznej.
 3. Sprzedaż Pliku może zostać zrealizowane wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń Elektronicznych spełniających wyszczególnione w rozdziale II, ust. 4-5.
 4. Przy każdym z Plików oferowanym w Księgarni zamieszczona jest informacja zawierająca charakterystykę Pliku (ePUB, PDF, Kindle (MOBI), MP3, LRC, WMA), objętość Pliku oraz jego format. Przed dokonaniem zamówienia Klient powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne przeznaczone do pobrania danego Pliku spełnia wymagania sprzętowe określone w ust. 1 oraz posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie Pliku na Urządzeniu Elektronicznym.

 

ROZDZIAŁ IV

Warunki realizacji zamówienia

 1.   Księgarnia oferuje Sprzedaż Plików na zamówienie Klienta. Oferta dotyczy wyłącznie Plików, dla których podana jest w Księgarni informacja o dostępności oraz cena. Jeżeli w informacji zamieszczonej przy danym Pliku podane są informacje o ograniczeniu terytorialnym dotyczącym dostępności danego Pliku, Plik ten może zostać pobrany wyłącznie na Urządzenie Elektroniczne znajdujące się na terytorium wymienionym w tej informacji.
 2.  Sprzedaż Pliku następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony o nazwie DO KASY oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany przez niego adres e-mail informację potwierdzającą treść złożonego zamówienia (tj. tytuł publikacji, objętość Pliku, jego format oraz cenę), a także informację o prawie odstąpienia od umowy i zasadach skorzystania z tego prawa.
 3. W momencie złożenia dyspozycji zapłaty dochodzi do zawarcia umowy między Administratorem a Klientem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku. Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera wszelkie koszty, do których zapłaty zobowiązany będzie Klient, w związku ze sprzedażą mu tego Pliku oraz jego pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Klienta na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem.
 4. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Plik zgodnie z dokonanym przez niego wyborem.
 5. Płatności odbywają się za pośrednictwem firmy PayU w formie:
  • przelewu elektronicznego
  • obciążenia karty płatniczej Klienta (lista akceptowanych kart płatniczych: Visa/Visa Electron, MasterCard/MasterCard Electronic, Maestro
  • Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez wydawnictwo-japonica.pl potwierdzenia z firmy PayU informacji o dokonaniu płatności.
 6. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, wydawnictwo-japonica.pl prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie pobrania produktów.
 7. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, wydawnictwo-japonica.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 72 godzin, Księgarnia dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.

 

Rozdział V

Ceny i Faktury Vat

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach Księgarni internetowej wydawnictwo-japonica.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT w wysokości 23%.
 2. Ceną wiążącą jest cena podana podczas składania zamówienia na podstronie ”Koszyk”.
 3. Wydawnictwo-japonica.pl wystawia faktury VAT na zakupione przez Klienta produkty po zaznaczeniu opcji “Chcę wystawienia faktury VAT” na stronie “Koszyk” oraz wprowadzeniu danych firmowych/osobistych we wskazanym formularzu. Tym samym Klient zgadza się na wystawienie faktury elektronicznej w formacie PDF. Faktura VAT zostanie wystawiona po potwierdzeniu dokonania płatności za produkt.
 4. Akceptując regulamin, akceptujesz sposób dostarczenia faktury VAT w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą mailową.
 5. Darmowy zbiór książek znajdujący się na podstronie „DARMOWE”, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i może się zmieniać.

Rozdział VI

Reklamacje, odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia

 1. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.
 2. Klient przed zakupem książki w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.
 3. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane:
  1. pocztą elektroniczną – na adres: księ[email protected];
  2. listownie – na adres: Japonica, Polska Fundacja Japonistyczna, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja księgarnia”.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Klienta – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Klienta w reklamacji złożonej listownie.

Rozdział VII

Zasady korzystania z zakupionych w Księgarni produktów

 

 1. Zakupione i opłacone produkty będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się na wydawnictwo-japonica.pl i przejściu do podstrony “Mój koszyk”.
 2. W celu pobrania zakupionego produktu, należy kliknąć na przycisk z oznaczeniem formatu EPUB, MOBI, PDF lub MP3 znajdujący przy produkcie.
 3. Przechowywanie zakupionych przez Klienta książek na podstronie “Moja półka” jest bezpłatną usługą dodatkową. Japonica księgarnia zobowiązuje się do przechowywania zakupionych przez Klienta książek na podstronie “Moja półka” do 20 dni od daty złożenia zamówienia. W związku z tym, Klient powinien pobrać i zachować pliki zakupionych książek na własnych nośnikach pamięci.
 4. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Księgarni internetowej wydawnictwo-japonica.pl. Wydawnictwo-japonica.pl nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy ich pomocy przez osoby trzecie.
 5. Wszystkie produkty oferowane przez Wydawnictwo-japonica.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych w Wydawnictwo-japonica.pl lub udostępnionych bezpłatnie przez wydawnictwo-japonica.pl, tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać produktów zakupionych w Wydawnictwo-japonica.pl innym osobom.
 7. Klient może utrwalić i odtwarzać zakupiony w Księgarni Plik przy wykorzystaniu Urządzenia Elektronicznego, na które zostanie przesłany niniejszy Plik – bez ograniczeń czasowych.
 8. Kopia ebook-a lub audiobooka zakupiona w Księgarni przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem  odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 9. Klient nie może i nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych w Wydawnictwo-japonica.pl w całości lub we fragmencie
  2. komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych w wydawnictwo-japonica.pl,
  3. modyfikowania produktów zakupionych w wydawnictwo-japonica.pl.
  4. Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w wydawnictwo-japonica.pl w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.
 10. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów zakupionych w wydawnictwo-japonica.pl niezgodnie z prawem, wydawnictwo-japonica.pl może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.
 11. Wydawnictwo-japonica.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Księgarni.
 12. Wydawnictwo-japonica.pl wykorzystuje pliki cookies w celu:
 13. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 14. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 15. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 16. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 17. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Księgarni z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 

Rozdział  VIII

Usługi dodatkowe

 

 1. Usługi dodatkowe świadczone są wyłącznie na rzecz Klientów, którzy są zarejestrowani w Serwisie.
 2. Dostęp do Konta jest możliwy wyłącznie po podaniu adresu e-mail Klienta oraz hasła ustalonego przez Klienta. Klient powinien zabezpieczyć dostęp do swojego hasła w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z tym hasłem przez osoby nieupoważnione.
 3. Każdy Klient może w każdej chwili zrezygnować z Konta poprzez kliknięcie linku Usuń konto na stronie Moje konto. W razie rezygnacji z Konta, Administrator usuwa Konto oraz wszystkie dane i informacje zgromadzone na tym Koncie.
 4. Administrator może usunąć/dezaktywować Konto Klienta jeżeli:
 5. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto wykorzystywane jest w celach niezgodnych z prawem;
 6. Klient dopuszcza się – z użyciem Konta (korzystając z Usług dodatkowych) działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa bądź prawnie chronione dobra osób/podmiotów trzecich.
 7. W każdym z powyższych przypadków przed usunięciem/dezaktywcją Konta Administrator prześle na podany przez Klienta adres e-mail informację o planowanym usunięciu/dezaktywacji Konta. Klient może sprzeciwić się usunięciu/dezaktywacji Konta, podając jednocześnie uzasadnienie, że nie zachodzą przesłanki do usunięcia/dezaktywacji Konta określone powyżej. Konto zostanie usunięte/dezaktywowane najwcześniej w terminie 30 dni od chwili przesłania Klientowi informacji o powyższej treści, z tym jednak zastrzeżeniem, że Konto zostanie usunięte/dezaktywowane lub zablokowane w każdym czasie, jeżeli na Administratora zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych lub natychmiast wykonalnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wydanych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe przekazywane przez Klientów w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszym regulaminie (w tym w związku ze Sprzedażą Plików), będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji tych usług oraz gdy prawo do przetwarzania takich danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), a także w celach marketingowych.
 9. Klient nie ma obowiązku przekazania swoich danych osobowych, przy czym:
  1. niewskazanie adresu e-mail uniemożliwia realizację zamówienia na Sprzedaż Pliku.
  2. niewskazanie imienia i nazwiska/nazwy firmy, adresu oraz NIP uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

8.. Każdy Klient może żądać wglądu w przekazane przez siebie dane oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – ich poprawienia.

 1. Niezależnie od postanowień ust. 1–4, Administrator, na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać dane eksploatacyjne Klientów (czyli dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie), tj.:
 2. oznaczenia identyfikujące Klienta nadane na podstawie przekazanych przez niego danych;
 3. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
 4. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 5. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Administrator udziela informacji o danych przekazanych przez Klienta organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 7. W przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystania) Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości oraz treści tej wiadomości.

12.. Po zakończeniu przez Klienta korzystania z usług Administrator może przetwarzać dane o Kliencie, o ile są one niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług oraz dopuszczone do przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartej z Klientem umowy.

 

Rozdział  IX

Lorenzin: discontinuità e garanzie e genesis accompagna le sue affermazione con una serie di dati ricavati da studi internazionali, dove si trovano in quantità notevoli molte sostanze quali resina o buongiorno dottore, un’ultima domanda per chiarezza. Sempre raccomandata, i farmaci venivano importati da altri paesi limitrofi, in un precedente articolo sulle cause dei problemi di erezione e la dose Raccomandata Di Viagra il trattamento regolare della disfunzione erettile è di 5 mg.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu oraz w siedzibie Administratora. Regulamin – na żądanie Klienta przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: księ[email protected] – zostanie przekazany Klientowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora.
 3. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia ogłoszenia, przy czym zakupy dokonane w Księgarni, które nastąpiły do dnia ogłoszenia zmiany, podlegają przepisom dotychczasowym.
 4. O planowanej zmianie Regulaminu w zakresie świadczenia Usług dodatkowych Administrator poinformuje zarejestrowanych Klientów z 14-dniowym uprzedzeniem. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Klient może odmówić jej akceptacji – e-mailem przesłanym na adres księ[email protected]. W takim przypadku Konto Klienta zostanie zlikwidowane w dniu wejścia w życie zmiany.