Spotkania międzykulturowe. Cudzoziemcy w Japonii (XVI-XX wiek) e-book

15,00 

Kategoria:

Opis

redakcja naukowa   Ewa Pałasz-Rutkowska
Książka ta stanowi dopełnienie opublikowanej w 2016 roku w wydawnictwie Japonica książki Spotkania międzykulturowe. Japończycy w świecie (do XX wieku) pod redakcją naukową Ewy Pałasz-Rutkowskiej. Tym razem zebrano w niej materiał na temat cudzoziemców w Japonii, głównie obcokrajowców z Zachodu i ich wpływu na Japonię.  Niniejszy tom obejmuje okres od połowy XVI do początku XX wieku, czyli od pojawienia się pierwszych Europejczyków na wyspach do momentu, kiedy Japonia, uznana za nowoczesną monarchię przez mocarstwa zachodnie, zaczynała zupełnie nowy etap kontaktów międzykulturowych.                                                                                                                                                
Spis treści

0036

EWA PAŁASZ-RUTKOWSKA Spotkania Japonii z innymi kulturami – wprowadzenie

EWA PAŁASZ-RUTKOWSKA Cudzoziemcy z Zachodu w Japonii (połowa XVI – XX wiek)

PRZEMYSŁAW ZALEWSKI Wpływ broni palnej na sposób prowadzenia walki lądowej w Japonii  (druga połowa XVI wieku)

MIKOŁAJ SZUBERT Kontakty misjonarzy jezuickich z panami feudalnymi Japonii (XVI i XVII wiek) 

JĘDRZEJ GREŃ  Do nieznanych przyjaciół i rodaków – list Williama Adamsa z Japonii (1611 rok)

IZABELA RACZYŃSKA Engelbert Kaempfer – niemiecki lekarz i jego studia nad Japonią

ELŻBIETA NOWOSIELSKA   Philipp Franz von Siebold – niemiecki lekarz i botanik  w Japonii

MONIKA CZARNECKA  Rola cudzoziemców w procesie industrializacji Japonii (druga połowa XIX wieku)

KATARZYNA ADAMSKA  Rola obcokrajowców w rozwoju edukacji muzycznej (druga połowa XIX wieku)

LESZEK SOBOLEWSKI  „Wędrówka na wschód” – wietnamscy studenci w Japonii (1905–1909)