Tradycja w kulturze popularnej Japonii – wersje PDF oraz e-pub

18,00 

Opis

redakcja naukowa Iwona Kordzińska-Nawrocka i Agnieszka Kozyra

Tematem przewodnim  niniejszej książki jest tradycja rozumiana jako pewien dorobek i zarazem dziedzictwo kulturowe o charakterze materialnym i duchowym oraz jej rola we współczesnej kulturze popularnej Japonii. Tradycja, co zostało podkreślone w wielu zamieszczonych tutaj artykułach, jest nie tylko istotnym źródłem inspiracji, ale stanowi wręcz jeden z najważniejszych zbiorów motywów i wątków, po który  współcześni twórcy kultury popularnej chętnie sięgają poddając procesom modyfikacji, adaptacji, a nawet trawestacji.

Spis treści

Iwona Kordzińska-Nawrocka, Tradycja w kulturze popularnej Japonii – wprowadzenie

Część 1 Japońska kultura popularna – próba charakterystyki

        Iwona Kordzińska-Nawrocka, Kultura popularna Japonii a tradycja

        Iwona Kordzińska-Nawrocka, Media i mediatyzacja społeczeństwa japońskiego

        Iwona Kordzińska-Nawrocka, Manga, anime i gry wideo, czyli trzy święte skarby (sanshu no jingi) japońskiego przemysłu kreatywnego

        Karolina Malinowska, Elektroniczna rozrywka w życiu codziennym Japończyków

Część 2 Tradycja literacka w kulturze popularnej

       Agnieszka Klonowska, Księżna Rokujō i Murasaki no Ue – bohaterki Genji monogatari (Opowieść o księciu Genjim) i ich wizerunek we  współczesnej kulturze   popularnej Japonii

       Wioletta Zwolak, Adaptacje powieści Ihary Saikaku we współczesnych tekstach kultury popularnej

Część 3 Tradycja historyczna w kulturze popularnej

        Anna Zielonko, Okres sengoku (kraj w wojnie, XV–XVII w.) a japońskie gry wideo 

        Paweł Bednarski, Miecz katana w japońskiej tradycji i kulturze popularnej

        Marta Dziuba, Wizerunek oddziału policji Shinsengumi w japońskiej kulturze popularnej

        Monika Nawrocka, Zestaw obiadowy bentō w wybranych tekstach japońskiej kultury popularnej