Cielesność w kulturze Japonii. Literatura i język tom 3 e-book

10,00 

Opis

redakcja naukowa:

Iwona Kordzińska-Nawrocka, Agnieszka Kozyra

Niniejsza książka, w której zebrane zostały teksty poświęcone ujęciu ciała w literaturze i języku, jest trzecim i ostatnim tomem serii Cielesność w kulturze Japonii.

Spis treści

Iwona Kordzińska-Nawrocka i Agnieszka Kozyra, Wprowadzenie. Cielesność w kulturze Japonii – ujęcie literackie i językowe  s.9

CZĘŚĆ 1. CIAŁO W LITERATURZE

Anna Zalewska, Cielesna czy bezcielesna? Japońska klasyczna poezja miłosna s.16

Adam Bednarczyk, Z powagą i humorem, czyli o nosie w dawnym piśmiennictwie japońskim s.37

Katarzyna Sułek, Reprezentacje kobiecego ciała w średniowiecznych zwojach ilustrowanych s.61

Estera Żeromska, Techniki gry w japońskim teatrze klasycznym a teatr współczesny s.101

Beata Kubiak Ho-Chi, To ciało (z) innym ciałem będące. Wokół nauk dużego palca P, Matsuury Rieko s. 118

Monika Brygoła, Rola ciała w twórczości Tawady Yōko  s.129

CZĘŚĆ 2. CIAŁO W JĘZYKU

Arkadiusz Jabłoński, O cielesności językowego konkretu. Japońskie przymiotniki doświadczenia bezpośredniego a wymiar perceptywności  s. 156

Romuald Huszcza, Ciało – organizm – jednostka w japońskiej frazeologii somatycznej  s.179

Bartosz T. Wojciechowski, Językowa wizja świata w japońskiej frazeologii somatycznej  s.203

Jakub Zajfert, Japońska pragmatyka leksemów określających poszczególne części ciała w różnych rodzajach komunikatów s. 226

Jarosław Pietrow, Gdy ciału coś dolega. Semantyka i frazeologia bólu w języku japońskim  s. 238

 

Informacje dodatkowe

Autorzy

Agnieszka Kozyra, Iwona Kordzińska-Nawrocka