Cielesność w kulturze Japonii. Religia, historia i sztuka tom 2 e-book

12,00 

Kategorie: ,

Opis

redakcja naukowa

Agnieszka Kozyra, Iwona Kordzińska-Nawrocka

Niniejsza książka, której tematyka koncentruje się na religii, historii i sztuce, jest drugim tomem serii pt. Cielesność w kulturze Japonii.  W części pierwszej zebrano artykuły o tematyce religijnej, między innymi  o podejściu do ciała i duchowości  w shintō, rodzimej religii Japonii. o tańcach kagura w obrzędowości shugendō, czyli drogi górskiej ascezy,  o  Shikoku henro, czyli pielgrzymce po osiemdziesięciu ośmiu sanktuariach wyspy Sikoku,  o fenomenie praktyki sokushinbutsu, „buddy w obecnym ciele”, w świetle podstawowych założeń tradycyjnej medycyny chińskiej oraz o roli ciała w praktyce religijnej w ujęciu mistrza zen Dōgena, założyciela szkoły sōtō.  W części drugiej przedstawiono artykuły o tematyce historycznej i związanej ze sztuką japońską, między innymi dotyczące  problemu ciała cesarza Meiji (1852-1912, na tronie: 1867-1912) jako konstruktu kulturowego, japońskich zapasów sumō,  podejścia do ciała i cielesności w sztuce drzeworytniczej ukiyoe,  aktu w nowoczesnym malarstwie japońskim oraz  nurtu erotic grotesque nonsense w japońskiej sztuce erotycznej.

Spis treści:

Agnieszka Kozyra, Wstęp

Część 1 Religie Japonii

Agnieszka Kozyra, Stosunek do ciała w shintō, rodzimej religii Japonii

Maciej Kanert, Rola ciała w praktyce religijnej w ujęciu Dōgena

Piotr Polański,  Pielgrzymka śladami mnicha Kūkaia (774-835) po sanktuariach wyspy Sikoku

Marta Trojanowska, Fenomen praktyk sokushinbutsu, „buddy w obecnym ciele”, w świetle podstawowych założeń tradycyjnej medycyny chińskiej

Agnieszka Kraińska, Tańce kagura w obrzędowości Drogi Górskiej Ascezy (shugendō) w Japonii

Część 2 Historia i sztuka Japonii

Ewa Pałasz-Rutkowska, Dwa ciała cesarza Meiji

Tomasz Rydz, Ciało mocarza w japońskich zapasach sumō

Krzysztof Stefański, Opakowanie przede wszystkim – obraz ciała w ukiyoe  

Agnieszka Załęska, Akt  ̶  nowa odsłona cielesności i kobiecości w nowoczesnym malarstwie japońskim

Anna Dzielińska, Nurt ero-grotesgue w erotycznej sztuce Japonii

 

51nZVVbW3aL._SY450_ (2)

Informacje dodatkowe

Autorzy

Agnieszka Kozyra, Iwona Kordzińska-Nawrocka