Promocja!

Joanna Krawczyk, Recepcja buddyzmu w Japonii a opowieści setsuwa – wersja e-book

Original price was: 15,00 zł.Current price is: 9,00 zł.

Kategoria:

Opis

Książka Joanny Krawczyk jest, pierwszym na polskim rynku wydawniczym, tak obszernym opracowaniem tematyki praktyk i wierzeń religijnych średniowiecznego społeczeństwa japońskiego. Głównym przedmiotem refleksji stał się dla autorki, zupełnie w Polsce nieznany,  utwór Kokonchomonjū (Zbiór zasłyszanych opowieści dawnych i dzisiejszych, 1254), Tachibany Narisue, który stanowi unikalny wręcz zapis postrzegania buddyzmu przez wykształconego arystokratę.  Szczególnie interesującą częścią książki jest szczegółowe przedstawienie najważniejszych wątków i motywów buddyzmu japońskiego, jak również historii świątyń i świątobliwych mnichów. Książka zawiera również obszerne fragmenty przekładu dzieła Kokonchomonjū.

Spis treści

Wstęp

Życie i twórczość Tachibany Narisue

Stan badań

Uwagi na temat metodologii – związki literatury i religii

Struktura pracy

Rozdział I: Setsuwa jako unikalny gatunek literatury Japonii

1.1. Funkcja literatury setsuwa

1.2. Tematyka opowieści setsuwa

1.3. Poglądy badaczy na pochodzenie literatury setsuwa a problem fikcji literackiej

1.4. Świat przedstawiony w opowieściach setsuwa

1.5. Setsuwa a europejskie kategorie literackie

Rozdział II: Rozwój buddyzmu w Japonii na tle wydarzeń  historycznych (VI-XIII w.)

Rozdział III: Buddyjskie wątki w Kokonchomonjū

3.1. Wprowadzenie buddyzmu do Japonii

3.2. Kult Sutry Lotosu

3.3. Kult Buddy Amidy

3.4. Buddyjska cnota miłosierdzia (jihi)

3.5. Kūkai – założyciel ezoterycznej szkoły shingon

Rozdział IV: Synkretyzm buddyzmu i sintoizmu w Kokonchomonjū

4.1. Nawiązania do tradycji sintoistycznej w Kokonchomonjū

4.1.1. Mity kosmogoniczne

4.1.2. Kult Bogini Słońca Amaterasu

4.1.3. Objawienia woli bóstw

4.2. „Jedność bóstw i buddów” (shinbutsu shūgō) w Kokonchomonjū

4.2.1 Hachiman a synkretyzm buddyzmu i sintoizmu

4.3. Muzyka a rytuały buddyjskie i sintoistyczne

4.4. Poezja jako forma praktyki religijnej w sintoizmie i buddyzmie

4.5. Synkretyczny nurt shugendō (droga górskiej ascezy)

Rozdział V: Doczesne korzyści a religijność Japończyków

5.1. Praktyka religijna mająca na celu doczesne korzyści w sintoizmie

5.2. Teoria i praktyka ommyōdō

5.3. Problem doczesnych korzyści w buddyzmie

Rozdział VI: Kokonchomonjū a inne zbiory setsuwa

6.1. Kokonchomonjū a Zbiór opowieści dawnych i dzisiejszych (jap. Konjaku monogatarishū)

6.2. Kokonchomonjū a Pokłosie z Uji (jap. Ujishūi monogatari)

6.3. Wyróżniające cechy Kokonchomonjū

Podsumowanie

Aneks: Tachibana Narisue, Zbiór zasłyszanych opowieści dawnych i dzisiejszych (fragmenty),  przekład: Joanna Katarzyna Krawczyk

Bibliografia

Indeks