Promocja!

Dwa filary kultury japońskiej: literatura i sztuki performatywne e-book

Original price was: 18,00 zł.Current price is: 5,00 zł.

dostępne wersje: PDF,   E-Pub

Opis

Dwa filary kultury japońskiej: literatura i sztuki performatywne, red. Beata Kubiak Ho-Chi, Iga Rutkowska

Literatura i sztuki performatywne, dziedziny należące do głównych filarów japońskiej kultury, stanowiły temat konferencji zorganizowanej przez japonistykę warszawską w dniach 13–14 października 2011 roku w ramach V Dni Japonii na Uniwersytecie Warszawskim Były one reprezentowane przez szczególnych gości konferencji – Hirano Keiichirō, młodego  japońskiego pisarza, laureata prestiżowych nagród literackich i Zvikę Serpera, badacza, aktora i reżysera teatralnego. Referaty wygłoszone podczas tej właśnie konferencji stały się podstawą artykułów zawartych w niniejszej książce.  Zostały one podzielone tematycznie i chronologicznie na dwie zasadnicze części: w pierwszej znalazły się artykuły poświęcone japońskiej literaturze – zagadnieniom teoretycznym, pisarzom i ważnym utworom, od czasów najdawniejszych do najnowszych. Druga część dedykowana jest sztukom performatywnym, tutaj reprezentowanym przez tradycyjne teatry:  , kabukikyōgen, taniec butō, ceremonię herbacianą i ikebanę.

Spis treści:

 
 Beata Kubiak Ho-Chi, Iga Rutkowska,  Literatura i sztuki performatywne – filary japońskiej kultury
 
Część I w kręgu japońskiej literatury: Pomiędzy tradycją ustną a pisaną
 
Agnieszka Żuławska-Umeda, Ustny charakter literatury japońskiej

Anna Zalewska, O kobiecie, która zamieniła się w diabła – interpretacje motywu hashihime w literaturze japońskiej

Anastasiia Kharchenko, Japońskie legendy miejskie: między folklorem a literaturą.

 Dylematy japońskiej nowoczesności

 Aleksandra Szczechla, Ideologia w kuchni? Znaczenie scen posiłków w Aru onna Arishimy Takeo

Iwona Kordzińska-Nawrocka, Wzorce kobiecości w powieści Enchi Fumiko Onnazaka. Droga kobiety

Agnieszka Kozyra, Kryzys tradycyjnego modelu rodziny w Latach mroku Ariyoshi Sawako

 W kalejdoskopowym świecie japońskiej ponowoczesności

 Beata Kubiak Ho-Chi, Współczesna literatura japońska 1980–2010. Pisarze, nurty, tendencje

Beata Kowalczyk, Moja uniwersalna Japonia. O laureatach Literackiej Nagrody Ōe Kenzaburō

Mikołaj Melanowicz, Pisarz japoński Hirano, laureat Nagrody Akutagawy i autor powieści o Chopinie.

Mikołaj Melanowicz,  Wywiad z Hirano Keiichirō 

Barbara Słomka, Słów kilka o „nieobecności” w japońskiej prozie. Oczami Tsushimy Yūko i Kawakami Hiromi

 Część II Sztuki performatywne: Teatr japoński a teatr zachodni. Przenikanie tradycji

 Katarzyna Osińska, Japonia i „japońskość” w teatrze rosyjskim na przełomie XIX i XX wieku

Estera Żeromska, O przenikaniu tradycji, czyli od japońskości do japońskości

Zvika Serper, Zastosowanie estetyki i technik tradycyjnego teatru japońskiego w teatrze współczesnym. Teoria i praktyka

Aleksandra Capiga-Łochowicz, Tańcząc w głąb siebie – od tańca butō do psychoterapii tańcem i ruchem

 Ramy tradycji – przestrzegane i przekraczane

 Urszula Mach-Bryson, Nō i chanoyu. Pomiędzy sztuką teatru a sztuką herbaty

Yoko Fujii-Karpoluk, Okinawa zangetsuki (Księżyc nad Okinawą). Wojna i ukojenie w teatrze nō

Jakub Karpoluk, Teatr nō w środku Europy

Hieronim Kreis, Geneza i założenia tynieckiej ikebany (Tynike)

 * * *

Beata Kubiak Ho-Chi, Iga Rutkowska,  Sprawozdanie z konferencji W kręgu japońskiej literatury i teatru