Promocja!

Alchemia słowa i obrazu, tradycje, dekonstrukcje, rekonstrukcje e-book

Original price was: 9,00 zł.Current price is: 4,00 zł.

Opis

redakcja naukowa Agnieszka Żuławska-Umeda, Katarzyna Starecka

Alchemia słowa i obrazu. Tradycje, dekonstrukcje i rekonstrukcje  (160 stron), pod redakcją naukową Agnieszki Żuławskiej-Umedy i Katarzyny Stareckiej jest monografią ujmującą kulturę japońską jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. Zamieszczone w niej artykuły stanowią próbę odczytania dawnych treści literatury, sztuki, wartości estetycznych i relacji etycznych oraz  odtworzenia tego, co Japończycy nazywają  „sercem” (kokoro) swojej kultury. Książka składa się z jedenastu rozdziałów omawiających literackie teksty kultury japońskiej, zarówno dawne, jak i współczesne, teatr i twórczość dramatyczną, muzykę japońską oraz zagadnienia leksykalne i semiotyczne japońskiego językoznawstwa.

SPIS TREŚCI:

Agnieszka Żuławska-Umeda, Wprowadzenie  s.9

Agnieszka Kozyra, Iwona Kordzińska-Nawrocka, Profesor Mikołaj Melanowicz – wybitny badacz literatury Japonii  s.11

Nagashima Hiroaki, Opowieści po deszczu przy księżycu Uedy Akinariego a ich adaptacja filmowa Mizoguchiego Kenjiego – tradycja, dekonstrukcja i rekonstrukcja literatury klasycznej, tłum. Agnieszka Żuławska-Umeda s.19

Agnieszka Żuławska-Umeda, O alchemii słowa i obrazu poetyckiego  w XVII-wiecznej współkompozycji renku    s. 31

Adam Bednarczyk, Doświadczenie podróży w Kaidōki  w świetle koncepcji homo viator  s. 51

Anna Zalewska, Czy wiersze tanka muszą mówić o kwiatach i miłości? O twórczości współczesnej poetki Tawary Machi  s.  73

Beata Kowalczyk, Posthumanistyczna podmiotowość w twórczości Tawady Yōko   s. 89

Tōho Mitsuhiko, Matematyka w okresie Edo – wokół Tenchi meisatsu  (Pojąć wszechświat, 2009) Ubukaty Tō, tłum. Janina Makólska-Świercz   s.105

Yoko Fujii Karpoluk, Androgyn Ariwara no Narihira oraz motyw memento – katami w teatrze nō   s. 113

Shinobu Kaiho-Przybylska, Reflektor na przeszłość – czyli jak starożytna bajka pomaga zrozumieć współczesną Japonię i jej język    s. 127

Bartosz Wojciechowski, Pojęcie ki – japońskie czy chińskie?    s.  155

Kamoji Koji, Małgorzata Sady, O białych obrazach Kojiego  i małych obrazkach Małgorzaty s. 167