Janusz Mytko, Kryzys polityczny Taisho – już wkrótce w sprzedaży

Kategoria:

Opis

Świat polityczny Japonii w pierwszych latach XX w. był kłębowiskiem skomplikowanych  powiązań różnych grup, mających większy lub mniejszy wpływ na kształtowanie kierunków polityki państwa.  Na czele istniejącego systemu  oligarchicznego stało kilku prominentnych biurokratów, wspieranych przez swoje frakcje, które w zależności od sytuacji spierały się bądź współpracowały. Kliki wojskowe i biurokratyczne rywalizowały o wpływy między sobą oraz z partiami politycznymi. Swoją obecność na politycznej scenie próbowały ponadto zaznaczyć środowiska dziennikarskie, finansjera i przedsiębiorcy, jak również ruchy społeczne, a jednocześnie – różnej maści lobbyści.
 Procesy decyzyjne były uzależnione od wielowymiarowych zakulisowych rozmów i negocjacji, nierzadko toczonych przy pomocy pośredników i posłańców.  Książka Janusza Mytko przedstawia kulisy działania tego systemu na przykładzie procesu formowania i upadku ostatniego gabinetu Katsury Tarō (1912-13), jednej z najbardziej wpływowych postaci sceny politycznej początku ubiegłego wieku. Wydarzenia w niej opisane zapoczątkowały proces formowania dwupartyjnego systemu rządów parlamentarnych, który stanowił oś japońskiej polityki przez kolejne dwie dekady.

Spis treści:

Uwagi redakcyjne
Wstęp
Zarys problematyki 
Przegląd badań
Założenia i struktura książki
ROZDZIAŁ 1
Pozycja polityczna Katsury Tarō u schyłku okresu Meiji  
Misja zagraniczna Katsury
Służba na Dworze Cesarskim
Fala głosów publicznego oburzenia
Pokłosie europejskiej wyprawy
ROZDZIAŁ 2
Procesy stojące za kryzysem politycznym Taishō 
Eskalacja problemu dodatkowych dywizji
Przebieg negocjacji między rządem a siłami lądowymi 
Zmiana rządu w grudniu 1912 r. 
ROZDZIAŁ 3
Pogłębienie się politycznego zamieszania 
Proces formowania się trzeciego gabinetu Katsury
Początki Ruchu Ochrony Rządów Konstytucyjnych 
Rozwój sytuacji politycznej po utworzeniu gabinetu 
Bogowie rządów konstytucyjnych
ROZDZIAŁ 4
Upadek trzeciego gabinetu Katsury oraz jego następstwa
Spory polityczne 
Dalsze zaognienie tarć między obozem rządzącym a opozycją 
Spotkanie Katsury z Saionjim 
Zmiana gabinetu w lutym 1913 r.
Podsumowanie