Ewa Pałasz-Rutkowska, Historia stosunków polsko-japońskich, tom I e-book

25,00 

Opis

Ewa Pałasz-Rutkowska,  Historia stosunków polsko-japońskich, tom I

Na rok 2019 przypada 100. rocznica nawiązania oficjalnych stosunków między Polską a Japonią. To bowiem w marcu 1919 roku na konferencji pokojowej w Paryżu, która kończyła pierwszą wojnę światową, rząd Japonii uznał niepodległe państwo polskie. Tak ważne, okrągłe rocznice skłaniają do refleksji, przemyśleń i podsumowań, stają się też okazją do utrwalania pamięci o minionych wydarzeniach i osobach w nich uczestniczących. Dlatego właśnie w 2019 roku postanowiłam wznowić po raz  kolejny książkę Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945, której współautorem jest Andrzej T. Romer. Po raz pierwszy ukazała się ona w 1996 roku (Wydawnictwo Bellona), a za zgodą współautora wydałam ją ponownie – w wersji poprawionej i znacznie poszerzonej – w roku 2009 (Wydawnictwo TRIO). Powodem tamtej decyzji był po pierwsze także rok jubileuszowy, w którym obchodziliśmy 90. rocznicę nawiązania oficjalnych kontaktów między Polską a Japonią. Drugim powodem stały się nowe dokumenty i informacje, do których dotarłam już po pierwszym wydaniu książki. Ponieważ historia stosunków polsko-japońskich była i jest nadal jednym z moich najważniejszych tematów badawczych, również
przez następne lata poszukiwałam i docierałam do nowych materiałów i osób, które dzieliły się za mną wiedzą o czasie minionym. 
Ewa Pałasz-Rutkowska     Warszawa, jesień 2018 roku (fragment Przedmowy)

Spis treści

Rozdział 1. ZWIĄZKI POLSKI Z JAPONIĄ DO 1904 ROKU………………………………. 25
Pierwsze wiadomości o Japonii w Polsce …………………………………………………………………. 25
Pierwsze wiadomości o Polsce w Japonii………………………………………………………………….. 36
Fukushima Yasumasa. Podróż konna przez tereny Polski (1892)………………………………….. 40

Rozdział 2. WOJNA JAPOŃSKO-ROSYJSKA (1904–1905)………………………………….. 49
Sytuacja Japonii i Polski w przededniu wojny…………………………………………………………… 49
Kontakty polityków polskich z Japończykami w czasie wojny……………………………………… 52
Ugodowcy ……………………………………………………………………………………………………. 53
Polska Partia Socjalistyczna………………………………………………………………………………. 55
Liga Narodowa………………………………………………………………………………………………. 65
Wizyta Dmowskiego i Piłsudskiego w Japonii………………………………………………………….. 69
Współpraca polsko-japońska po powrocie Dmowskiego i Piłsudskiego z Japonii……………. 81
Sprawa zwołania konferencji organizacji antycarskich…………………………………………… 81
Pomoc Japonii dla PPS w zakupie broni ……………………………………………………………. 82

Rozdział 3. LATA DWUDZIESTE………………………………………………………………………. 88
Sprawa uznania niepodległego państwa polskiego przez Japonię (1919)………………………… 88
Udział Polaków w ekspedycji syberyjskiej……………………………………………………………. 90
Utworzenie placówek dyplomatycznych w Warszawie i w Tokio (1920–1921)……………….. 95
Reakcja strony japońskiej na wojnę polsko-sowiecką (1920)……………………………………… 110
Repatriacja polskich dzieci z Syberii………………………………………………………………………. 115
Przedstawiciele dyplomatyczni Polski w Japonii………………………………………………………. 122
Przedstawiciele dyplomatyczni Japonii w Polsce. Wizyty rodziny cesarskiej …………………. 142
Współpraca Sztabów Generalnych i wymiana przedstawicieli wojskowych…………………… 149
Japońscy attaché wojskowi w Polsce…………………………………………………………………. 149
Polscy attaché wojskowi w Japonii…………………………………………………………………… 158
Ordery Virtuti Militari dla oficerów japońskich…………………………………………………. 166
Traktat handlowy i nawigacyjny…………………………………………………………………………….. 172
Poznawanie i popularyzacja kultury japońskiej w Polsce i polskiej w Japonii………………… 174
Początki japonistyki polskiej: nauczanie języka, badania naukowe…………………………. 174
Towarzystwo Polsko-Japońskie, Towarzystwo Japońsko-Polskie i inne organizacje……. 181
Popularyzacja kultury……………………………………………………………………………………. 187

Rozdział 4. LATA TRZYDZIESTE…………………………………………………………………….. 191
Przedstawiciele dyplomatyczni Polski w Japonii………………………………………………………. 192
Przedstawiciele dyplomatyczni Japonii w Polsce. Wizyty rodziny cesarskiej………………….. 196
Stanowisko Polski wobec incydentu mandżurskiego i powstania Mandżukuo………………. 204
Sprawa paktu wschodniego oraz przystąpienia Związku Sowieckiego do Ligi Narodów…. 210
Podniesienie poselstw Polski i Japonii do rangi ambasad…………………………………………… 212
Próba przyciągnięcia Polski do paktu antykominternowskiego…………………………………… 220
Mediacja w kwestii poprawy stosunków polsko-niemieckich…………………………………….. 222
Sprawa uznania Mandżukuo przez Polskę………………………………………………………………. 225
Japońskie Konsulaty Honorowe w Gdyni, we Lwowie oraz w Gdańsku………………………. 231
Współpraca Sztabów Generalnych i wymiana przedstawicieli wojskowych…………………… 235
Japońscy attaché wojskowi w Polsce…………………………………………………………………. 235
Polscy attaché wojskowi w Japonii…………………………………………………………………… 245
Wybuch drugiej wojny światowej a stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską i Japonią… 252
Zesłańcy polscy w głąb ZSRS………………………………………………………………………………. 261
Polskie Biuro Prasowe na Dalekim Wschodzie (1939–1941)…………………………………….. 263
Likwidacja Ambasady RP w Tokio………………………………………………………………………… 278
Związek Wzajemnej Pomocy Polaków w Japonii………………………………………………… 285

Rozdział 5. WSPÓŁPRACA WYWIADÓW POLSKI I JAPONII W CZASIE
DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ…………………………………………………………………….. 288
Kowno: Sugihara Chiune i oficerowie polskiego wywiadu………………………………………… 296
Poczta japońska……………………………………………………………………………………………. 304
Wizy życia…………………………………………………………………………………………………… 308
Kowno…………………………………………………………………………………………………… 308
Tokio…………………………………………………………………………………………………….. 324
Szanghaj…………………………………………………………………………………………………. 333
Berlin – Praga – Königsberg………………………………………………………………………………… 337
Sztokholm: Generał Onodera Makoto i major Michał Rybikowski…………………………….. 351

Posłowie do wydania pierwszego…………………………………………………………………………… 376
Posłowie do wydania drugiego……………………………………………………………………………… 381
Kalendarium kontaktów polsko-japońskich……………………………………………………………. 384

Biogramy ważniejszych Polaków i Japończyków występujących w tekście…………………….. 395

ANEKS 1 Szefowie polskiej misji dyplomatycznej w Tokio (1921–1941)……………………. 413
ANEKS 2 Szefowie japońskiej misji dyplomatycznej w Warszawie (1921–1941)………….. 414
ANEKS 3 Polscy attaché wojskowi w Japonii (1920–1941)………………………………………. 415
ANEKS 4 Japońscy attaché wojskowi w Polsce (1921–1940)……………………………………. 416
ANEKS 5 Lista kawalerów Virtuti Militari odznaczonych w Japonii 28 III 1928
za wojnę z Rosją (1904–1905)……………………………………………………………………………… 417
Bibliografia……………………………………………………………………………………………………….. 419
Indeks nazwisk………………………………………………………………………………………………….. 434
Sprawa paktu wschodniego oraz przystąpienia Związku Sowieckiego do Ligi Narodów…. 210
Podniesienie poselstw Polski i Japonii do rangi ambasad…………………………………………… 212
Próba przyciągnięcia Polski do paktu antykominternowskiego…………………………………… 220
Mediacja w kwestii poprawy stosunków polsko-niemieckich…………………………………….. 222
Sprawa uznania Mandżukuo przez Polskę………………………………………………………………. 225
Japońskie Konsulaty Honorowe w Gdyni, we Lwowie oraz w Gdańsku………………………. 231
Współpraca Sztabów Generalnych i wymiana przedstawicieli wojskowych…………………… 235
Japońscy attaché wojskowi w Polsce…………………………………………………………………. 235
Polscy attaché wojskowi w Japonii…………………………………………………………………… 245
Wybuch drugiej wojny światowej a stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską i Japonią… 252
Zesłańcy polscy w głąb ZSRS………………………………………………………………………………. 261
Polskie Biuro Prasowe na Dalekim Wschodzie (1939–1941)…………………………………….. 263
Likwidacja Ambasady RP w Tokio………………………………………………………………………… 278
Związek Wzajemnej