Katarzyna Starecka, Anna Zalewska, Rola kobiety w zmieniającej się Japonii

1,00