Dwa filary kultury japońskiej: literatura i sztuki performatywne e-book

18,00  5,00 

 • Dwa Filary Kultury Japońskiej Zielone (CS5)
 • Opis

  Dwa filary kultury japońskiej: literatura i sztuki performatywne, red. Beata Kubiak Ho-Chi, Iga Rutkowska

  Literatura i sztuki performatywne, dziedziny należące do głównych filarów japońskiej kultury, stanowiły temat konferencji zorganizowanej przez japonistykę warszawską w dniach 13–14 października 2011 roku w ramach V Dni Japonii na Uniwersytecie Warszawskim Były one reprezentowane przez szczególnych gości konferencji – Hirano Keiichirō, młodego  japońskiego pisarza, laureata prestiżowych nagród literackich i Zvikę Serpera, badacza, aktora i reżysera teatralnego. Referaty wygłoszone podczas tej właśnie konferencji stały się podstawą artykułów zawartych w niniejszej książce.  Zostały one podzielone tematycznie i chronologicznie na dwie zasadnicze części: w pierwszej znalazły się artykuły poświęcone japońskiej literaturze – zagadnieniom teoretycznym, pisarzom i ważnym utworom, od czasów najdawniejszych do najnowszych. Druga część dedykowana jest sztukom performatywnym, tutaj reprezentowanym przez tradycyjne teatry:  , kabukikyōgen, taniec butō, ceremonię herbacianą i ikebanę.

  Spis treści:

   
   Beata Kubiak Ho-Chi, Iga Rutkowska,  Literatura i sztuki performatywne – filary japońskiej kultury
   
  Część I w kręgu japońskiej literatury: Pomiędzy tradycją ustną a pisaną
   
  Agnieszka Żuławska-Umeda, Ustny charakter literatury japońskiej

  Anna Zalewska, O kobiecie, która zamieniła się w diabła – interpretacje motywu hashihime w literaturze japońskiej

  Anastasiia Kharchenko, Japońskie legendy miejskie: między folklorem a literaturą.

   Dylematy japońskiej nowoczesności

   Aleksandra Szczechla, Ideologia w kuchni? Znaczenie scen posiłków w Aru onna Arishimy Takeo

  Iwona Kordzińska-Nawrocka, Wzorce kobiecości w powieści Enchi Fumiko Onnazaka. Droga kobiety

  Agnieszka Kozyra, Kryzys tradycyjnego modelu rodziny w Latach mroku Ariyoshi Sawako

   W kalejdoskopowym świecie japońskiej ponowoczesności

   Beata Kubiak Ho-Chi, Współczesna literatura japońska 1980–2010. Pisarze, nurty, tendencje

  Beata Kowalczyk, Moja uniwersalna Japonia. O laureatach Literackiej Nagrody Ōe Kenzaburō

  Mikołaj Melanowicz, Pisarz japoński Hirano, laureat Nagrody Akutagawy i autor powieści o Chopinie.

  Mikołaj Melanowicz,  Wywiad z Hirano Keiichirō 

  Barbara Słomka, Słów kilka o „nieobecności” w japońskiej prozie. Oczami Tsushimy Yūko i Kawakami Hiromi

   Część II Sztuki performatywne: Teatr japoński a teatr zachodni. Przenikanie tradycji

   Katarzyna Osińska, Japonia i „japońskość” w teatrze rosyjskim na przełomie XIX i XX wieku

  Estera Żeromska, O przenikaniu tradycji, czyli od japońskości do japońskości

  Zvika Serper, Zastosowanie estetyki i technik tradycyjnego teatru japońskiego w teatrze współczesnym. Teoria i praktyka

  Aleksandra Capiga-Łochowicz, Tańcząc w głąb siebie – od tańca butō do psychoterapii tańcem i ruchem

   Ramy tradycji – przestrzegane i przekraczane

   Urszula Mach-Bryson, Nō i chanoyu. Pomiędzy sztuką teatru a sztuką herbaty

  Yoko Fujii-Karpoluk, Okinawa zangetsuki (Księżyc nad Okinawą). Wojna i ukojenie w teatrze nō

  Jakub Karpoluk, Teatr nō w środku Europy

  Hieronim Kreis, Geneza i założenia tynieckiej ikebany (Tynike)

   * * *

  Beata Kubiak Ho-Chi, Iga Rutkowska,  Sprawozdanie z konferencji W kręgu japońskiej literatury i teatru

   

   

  Rozdziały